Taaq werkt niet alleen voor particulieren, maar ook bij bedrijven, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), scholen en kinderdagverblijven pakken wij het groen graag aan. Zo ontwerpen wij bedrijfstuinen die passen bij het bedrijf of verzorgen we het groenonderhoud voor de VvE van een wooncomplex.

Visitekaartje voor uw bedrijf

Is het belangrijk dat een bedrijventerrein of kantoor de aandacht trekt of wil je liever groen dat in evenwicht is met de omgeving? Of wil je juist een inspirerende ontmoetingsplek creëren? Wat je ook voor ogen hebt met je kantoortuin, bedrijventerrein of werkomgeving, Taaq regelt het! Van ontwerp naar aanleg en optioneel het onderhoud.

Bij het ontwerp wordt niet alleen gekeken naar de beplanting, bestrating, verlichting en waterhuishouding, maar ook alvast naar het periodieke groenonderhoud. Zo geven we op een duurzame manier invulling aan de uitstraling van uw bedrijf. Een bedrijfstuin geeft bezoekers natuurlijk ook een eerste indruk. Je wilt een tuin die past bij het bedrijf en die er netjes en verzorgd uitziet. Daarnaast is het wellicht prettig wanneer er niet teveel onderhoud aan een bedrijfstuin nodig is, alhoewel je het onderhoud natuurlijk ook kunt uitbesteden aan Taaq.

Wil of heb je ideeën over de invulling van de bedrijfstuin? Deze werkt Taaq graag uit om de ruimte om het bedrijf passend te maken bij het bedrijf en bij het de rest van de omgeving. Wij verzorgen ook de aanleg en als dat gewenst is het onderhoud.

Tuingenot voor een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Een verzorgde tuin vergroot het woonplezier. Dit geldt ook wanneer mensen een tuin delen en deze valt onder de verantwoordelijkheid van een Vereniging van Eigenaars. Wil je de gezamenlijke buitentuin mooi houden, iets doen met het groen in het complex of wil je de gehele aanleg en/of onderhoud van de buitenruimte uit handen geven? Wij geven VvE’s adviezen over het optimaliseren van de buitenruimte. De VvE kan Taaq inschakelen voor het onderhoud, maar ook de tuin van het wooncomplex opnieuw laten ontwerpen en aanleggen. Taaq zorgt voor de complete uitvoering zoals: bestrating, beplanting, vijvers, (kunst)gras, hekwerken en houten constructies zoals vlonders, beschoeiingen en schuttingen.

Taaq zorgt voor het onderhoud van de tuin met zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Onze medewerkers melden zich bij werkzaamheden aan en af bij de contactpersoon. Zo blijft de VvE als opdrachtgever altijd op de hoogte van de voortgang van het werk. Ook leggen we alle uitgevoerde werkzaamheden schriftelijk vast. En als er zich bijzonderheden voordoen, dan sluiten we dit kort.

Groen is wat wij doen. En daarin doen we meer dan alleen ontwerp, aanleg en onderhoud. We staan voor allround vakmanschap in de buitenruimte. Dat betekent dat we ook al het bijkomende servicewerk voor uw VvE kunnen verzorgen. Van een verzakte tegel tot herstelwerkzaamheden bij natuurschade of vandalisme.

Scholen en kinderdagverblijven

De uitstraling van het buitenterrein van een school of kinderdagverblijf is belangrijk voor ouders bij de keuze voor een bepaalde school of kinderdagverblijf. Altijd de gewenste uitstraling behouden door tijdig onderhoud draagt hier zeker aan bij.

Veiligheid is een belangrijk aspect wanneer we aan het werk zijn, maar vooral wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Wij werken tijdens schoolvakanties gewoon door en kunnen dan de wat gevaarlijkere werkzaamheden verrichten terwijl de kinderen vakantie vieren. Een veilig idee!

Behalve onderhoud van het groen, is het ook mogelijk om een contract aan te gaan voor bijvoorbeeld het schoonhouden van het pand, het leeghalen van de dakgoten of het vegen van het plein.

Interesse?

Maak een afspraak of neem contact op!